هفتاد و سه » علی

دیدار هفتم

سلام به همه دوستان عزیز،
شاید باورش سخت باشد ولی از آخرین دیدار دسته جمعی قبلی که روز یکشنبه، بیست و سوم فروردین هشتاد و هشت برگزار شد، نزدیک به سه سال می گذرد. سنت قشنگی که به پیشنهاد دوستان تا الان ادامه یافته، از سال هشتاد و چهار شروع شده است و در این مدت، [...]

ایرانیت و اسلامیت

خبری آمده بود در خبرگزاری فارس که موضوعی شد برای شروع یک بحث داغ و جذاب بین رفقای هفتاد و سه ای.
لینک خبر از خبرگزاری فارس
این مطلب، بعد از ده مطلب رسیده از دوستان که به صورت ایمیل رد و بدل شده، نوشته شده است.
محور بحث های اخیر، حول «ایرانیت» و «اسلامیت» است. پایه بحث [...]

تیر خلاص

ما ورودی های سال شصت و شش علامه حلی در یاهوگروپ، گروهی داریم و گاهی بین رفقا ایمیل هایی رد و بدل می شود. مساله تغییر مدیریت و انحلال سازمان هم که پیش آمد، نظرهایی رد و بدل شد و ایمیل هایی دست به دست. متن زیر بخشی از یکی از ایمیل های من است [...]