هفتاد و سه » 1389 » اکتبر

کامبیز در مطلب ” چندتا نقد” دست روی نکات خوبی گذاشته بود که برای من جالب توجهند :
۱- به نظرم میاد که چیزی ورای دموکراسی لازمه برای تشکیل حکومت جدید
۲- کانتکستی که توش سعی میکنیم مساله رو بسنجیم، پارادایم منافع ملیه، اما اونها منافع دنیای اسلام رو میسنجن
۳- به نظرم مهمه که ببینیم ادمها از چه [...]