هفتاد و سه » 1390 » نوامبر

دیدار هفتم

سلام به همه دوستان عزیز،
شاید باورش سخت باشد ولی از آخرین دیدار دسته جمعی قبلی که روز یکشنبه، بیست و سوم فروردین هشتاد و هشت برگزار شد، نزدیک به سه سال می گذرد. سنت قشنگی که به پیشنهاد دوستان تا الان ادامه یافته، از سال هشتاد و چهار شروع شده است و در این مدت، [...]